High-Logic FontCreator Pro 10.0.0 Build 2125 + Portable ساخت و ویرایش فونت

High-Logic FontCreator Pro 10.0.0 Build 2125 + Portable ساخت و ویرایش فونت
High-Logic FontCreator به شما اجازه می دهد تا به ایجاد و ویرایش فونت های TrueType و OpenType
بپردازید. این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز و قدرتمند طراحی
برای طراحان گرافیکی و متخصصان تایپوگرافی شناخته شده است و رابط کاربری
آسان این نرم افزار باعث شده تا حتی کاربران مبتدی نیز قادر به ایجاد فونت
باشند. در این نسخه از نرم افزار ویژگی هایی برای فونت ها فراهم شده است تا
شما به وسیله آن ها قادر به بهبود کیفیت فونت های خود باشید. همچنین
ابزارهایی به منظور ساده سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند طراحی فونت، به نرم
افزار افزوده شده است. تغییر و بهبود اسکریپ ها به شما اجازه می دهد تا
هزاران کاراکتر را ظرف چند ثانیه ایجاد کنید و تولید هوشمند کامپوزیت های
FontCreato به شما اجازه تولید اتوماتیک طرح کلی برای بیش از 2200 کاراکتر
را خواهد داد .

High-Logic FontCreator Pro 10.0.0 Build 2125 + Portable ساخت و ویرایش فونت

High-Logic FontCreator به شما اجازه می دهد تا به ایجاد و ویرایش فونت های TrueType و OpenType
بپردازید. این ابزار به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز و قدرتمند طراحی
برای طراحان گرافیکی و متخصصان تایپوگرافی شناخته شده است و رابط کاربری
آسان این نرم افزار باعث شده تا حتی کاربران مبتدی نیز قادر به ایجاد فونت
باشند. در این نسخه از نرم افزار ویژگی هایی برای فونت ها فراهم شده است تا
شما به وسیله آن ها قادر به بهبود کیفیت فونت های خود باشید. همچنین
ابزارهایی به منظور ساده سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند طراحی فونت، به نرم
افزار افزوده شده است. تغییر و بهبود اسکریپ ها به شما اجازه می دهد تا
هزاران کاراکتر را ظرف چند ثانیه ایجاد کنید و تولید هوشمند کامپوزیت های
FontCreato به شما اجازه تولید اتوماتیک طرح کلی برای بیش از 2200 کاراکتر
را خواهد داد .
High-Logic FontCreator Pro 10.0.0 Build 2125 + Portable ساخت و ویرایش فونت

استخدام آموزش و پرورش