Subway Surfers 1.53.0 بازی فرار در مترو

Subway Surfers 1.53.0 بازی فرار در مترو
در بازی Subway Surfers باید به جک و دوستانش کمک کنید که از دست ماوران قطار فرار کند ، از موانع و بین قطارها عبور کند تا با جمع آوری سکه ها امتیاز کسب کنید. ورژن های درون این بازی در کشورهای مختلف برای بازی ساخته میشود.

Subway Surfers 1.53.0 بازی فرار در مترو

در بازی Subway Surfers باید به جک و دوستانش کمک کنید که از دست ماوران قطار فرار کند ، از موانع و بین قطارها عبور کند تا با جمع آوری سکه ها امتیاز کسب کنید. ورژن های درون این بازی در کشورهای مختلف برای بازی ساخته میشود.
Subway Surfers 1.53.0 بازی فرار در مترو

خرید بک لینک