یافته‌های جدید ناسا درباره پلوتو

یافته‌های جدید ناسا درباره پلوتو

یافته‌های جدید ناسا درباره پلوتو

تصاویر جدید به دست آمده از کاوشگر فضایی New Horizons ناسا نشانگر آن است که دشت قلب مانندی که بر روی پلوتو قرار گرفته است، شبیه لامپ‌‌های لاوا، در اثر گرمای درونی سیاره حباب‌‌هایی تشکیل شده و بیرون می‌زند!

گوشی

خرید بکلینک