سه دقیقه سینماتیک از بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

سه دقیقه سینماتیک از بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

جدیدترین نسخه Call Of Duty را می شناسید. Infinite Warfare نام اخرین نسخه از این بازیست که چهارم نوامبر یعنی چهاردهم آبانماه عرضه می شود. تریلری از این بازی منتشر شده است که حدود 3 دقیقه سینماتیک In-Game از این بازی را نشان می‌دهد. ایا گرافیک بازی می تواند تکرارهای هر ساله این بازی را پوشش دهد؟ آیا COD مرده است؟

Initial release date: November 4, 2016
Series:
Developer:
Designer:
Publisher:
Platforms: PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One

سه دقیقه سینماتیک از بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

1080P – 69MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سه دقیقه سینماتیک از بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

جدیدترین نسخه Call Of Duty را می شناسید. Infinite Warfare نام اخرین نسخه از این بازیست که چهارم نوامبر یعنی چهاردهم آبانماه عرضه می شود. تریلری از این بازی منتشر شده است که حدود 3 دقیقه سینماتیک In-Game از این بازی را نشان می‌دهد. ایا گرافیک بازی می تواند تکرارهای هر ساله این بازی را پوشش دهد؟ آیا COD مرده است؟

Initial release date: November 4, 2016
Series:
Developer:
Designer:
Publisher:
Platforms: PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox One

سه دقیقه سینماتیک از بازی Call Of Duty: Infinite Warfare

1080P – 69MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

سه دقیقه سینماتیک از بازی Call Of Duty: Infinite Warfare