Ultra Adware Killer 4.2.0.0 حذف برنامه های تبلیغاتی مزاحم در ویندوز

Ultra Adware Killer 4.2.0.0 حذف برنامه های تبلیغاتی مزاحم در ویندوز
Ultra Adware Killer نرم افزاری مفید و رایگان به منظور جستجو و حذف نوار ابزارهای
تبلیغاتی و مزاحم از روی مرورگرهای اینترنتی می باشد که کاربران را در
آشکار سازی و حذف این مهمان های ناخوانده از روی ویندوز و مرورگر خود یاری
می کند، این نرم افزار با موتور جستجوگر خود کلیه Adds-on ها، Adware ها و بدافزارهای ناخواسته و مزاحم را در مرورگرهای مختلف امروزی
نظیر Internet Explorer, Chrome, Firefox و Opera، رجیستری ویندوز، سرویس
های در حال اجرا و … اسکن، یافته و حذف می کند.

Ultra Adware Killer 4.2.0.0 حذف برنامه های تبلیغاتی مزاحم در ویندوز

Ultra Adware Killer نرم افزاری مفید و رایگان به منظور جستجو و حذف نوار ابزارهای
تبلیغاتی و مزاحم از روی مرورگرهای اینترنتی می باشد که کاربران را در
آشکار سازی و حذف این مهمان های ناخوانده از روی ویندوز و مرورگر خود یاری
می کند، این نرم افزار با موتور جستجوگر خود کلیه Adds-on ها، Adware ها و بدافزارهای ناخواسته و مزاحم را در مرورگرهای مختلف امروزی
نظیر Internet Explorer, Chrome, Firefox و Opera، رجیستری ویندوز، سرویس
های در حال اجرا و … اسکن، یافته و حذف می کند.
Ultra Adware Killer 4.2.0.0 حذف برنامه های تبلیغاتی مزاحم در ویندوز

شهر خبر

موبایل دوستان