فیزیکدانان برای نخستین بار موفق به ایجاد هولوگرام کوانتومی شده‌اند

فیزیکدانان برای نخستین بار موفق به ایجاد هولوگرام کوانتومی شده‌اند
فیزیکدانان برای نخستین بار موفق به ایجاد هولوگرام کوانتومی شده‌اند

گروهی از فیزیک‌دانان در ورشو برای نخستین بار موفق به ایجاد هولوگرام‌های کوانتومی با استفاده از فوتون‌ها شده‌اند. این کار پیش از این صورت نگرفته بود و حتی از دید دانشمندان غیر ممکن به نظر می‌رسید. اما اکنون به نظر می‌رسد که شاهد آغاز دوره‌ی جدیدی در زمینه‌ی فیزیک کوانتوم و کاربردهای احتمالی این دستاورد در دنیای واقعی خواهیم بود.

فیزیکدانان برای نخستین بار موفق به ایجاد هولوگرام کوانتومی شده‌اند

(image)

گروهی از فیزیک‌دانان در ورشو برای نخستین بار موفق به ایجاد هولوگرام‌های کوانتومی با استفاده از فوتون‌ها شده‌اند. این کار پیش از این صورت نگرفته بود و حتی از دید دانشمندان غیر ممکن به نظر می‌رسید. اما اکنون به نظر می‌رسد که شاهد آغاز دوره‌ی جدیدی در زمینه‌ی فیزیک کوانتوم و کاربردهای احتمالی این دستاورد در دنیای واقعی خواهیم بود.

فیزیکدانان برای نخستین بار موفق به ایجاد هولوگرام کوانتومی شده‌اند

خرید بک لینک قوی

باران فیلم