TagScanner 6.0.6 + Portable ویرایش تگ فایل های صوتی

TagScanner 6.0.6 + Portable ویرایش تگ فایل های صوتی
TagScanner یکی از جنبه های مهم داشتن آرشیو موسیقی مدیریت تگ های آنهاست که به معنی
یکسری اطلاعات مربوط به فایل های موسیقی است که در داخل فایل های صوتی
موجود است. این مشخصات شامل نام آهنگ، خواننده، سال انتشار، نوع آهنگ و …
است. این نرم افزار که از سافت 98 دانلود میکنید یكی از ابزارهای مدرن
برای سازماندهی آرشیوهای بزرگ موسیقی بوده كه محیط آن به صورت كاربردی و
چند منظوره طراحی شده و در چندین قسمت می توان به انجام فعالیت های متنوع
پرداخت. توسط این نرم افزار می توان به آسانی حجم وسیعی از فایل ها را
بصورت یكجا تغییر نام داد و نظم خاصی را در بین فایل های شخصی ایجاد نمود.
قابلیت ویرایش اطلاعات فایلی نظیر نام آرتیست، نام آلبوم، سال تولید، شمارﮤ
آهنگ و … در بانک اطلاعاتی آنها در این برنامه مقدور بوده و می توان
فایل ها را به این ترتیب منظم نمود. دریافت آرشیوهای موسیقی از شبكه
اینترنت نیز از دیگر وظایف كاری این برنامه می باشد. آهنگ های فراخوانی در
این نرم افزار را می توان لیست بندی نموده و بعد از مرتب سازی آنها، لیست
را در قالب های HTML، CSV و ALS ذخیره نمود .

TagScanner 6.0.6 + Portable ویرایش تگ فایل های صوتی

TagScanner یکی از جنبه های مهم داشتن آرشیو موسیقی مدیریت تگ های آنهاست که به معنی
یکسری اطلاعات مربوط به فایل های موسیقی است که در داخل فایل های صوتی
موجود است. این مشخصات شامل نام آهنگ، خواننده، سال انتشار، نوع آهنگ و …
است. این نرم افزار که از سافت 98 دانلود میکنید یكی از ابزارهای مدرن
برای سازماندهی آرشیوهای بزرگ موسیقی بوده كه محیط آن به صورت كاربردی و
چند منظوره طراحی شده و در چندین قسمت می توان به انجام فعالیت های متنوع
پرداخت. توسط این نرم افزار می توان به آسانی حجم وسیعی از فایل ها را
بصورت یكجا تغییر نام داد و نظم خاصی را در بین فایل های شخصی ایجاد نمود.
قابلیت ویرایش اطلاعات فایلی نظیر نام آرتیست، نام آلبوم، سال تولید، شمارﮤ
آهنگ و … در بانک اطلاعاتی آنها در این برنامه مقدور بوده و می توان
فایل ها را به این ترتیب منظم نمود. دریافت آرشیوهای موسیقی از شبكه
اینترنت نیز از دیگر وظایف كاری این برنامه می باشد. آهنگ های فراخوانی در
این نرم افزار را می توان لیست بندی نموده و بعد از مرتب سازی آنها، لیست
را در قالب های HTML، CSV و ALS ذخیره نمود .
TagScanner 6.0.6 + Portable ویرایش تگ فایل های صوتی

cars

ماشین های جدید