Universal Maps Downloader 8.1 ذخیره نقشه های ماهواره ای

Universal Maps Downloader 8.1 ذخیره نقشه های ماهواره ای
Universal Maps Downloader نرم افزار مفید و کاربردی جهت دانلود نقشه های کوچک را از Google
Maps, Yahoo Maps یا Microsoft Maps و دخیره به روی هارد رایانه شما میباشد و این تصاویر کوچک ذخیره شده را می توانید به وسیله Maps Viewer
و یا به وسیله Maps Combiner به صورت نقشه های BMP بزرگ مشاهده کنید، Maps
Downloader دارای رابط کاربری ساده و جامعی است که می توانید به سرعت کار
با آن را فراگرفته و از تمام ویژگی های آن استفاده کنید .

Universal Maps Downloader 8.1 ذخیره نقشه های ماهواره ای

Universal Maps Downloader نرم افزار مفید و کاربردی جهت دانلود نقشه های کوچک را از Google
Maps, Yahoo Maps یا Microsoft Maps و دخیره به روی هارد رایانه شما میباشد و این تصاویر کوچک ذخیره شده را می توانید به وسیله Maps Viewer
و یا به وسیله Maps Combiner به صورت نقشه های BMP بزرگ مشاهده کنید، Maps
Downloader دارای رابط کاربری ساده و جامعی است که می توانید به سرعت کار
با آن را فراگرفته و از تمام ویژگی های آن استفاده کنید .
Universal Maps Downloader 8.1 ذخیره نقشه های ماهواره ای

اس ام اس

خبرگذاری اصفحان