WiFi Mouse Pro v3.1.2 دانلود نرم افزار کنترل ماوس و کیبورد در اندروید

WiFi Mouse Pro v3.1.2 دانلود نرم افزار کنترل ماوس و کیبورد در اندروید

WiFi_Mouse_Pro_icon

کنترل موس و کیبورد با گوشی WiFi Mouse کنترل با استفاده از وای فای + به همراه نسخه مخصوص ویندوز WiFi Mouse نرم افزاری برای کنترل موس و کیبورد کامپیوتر از طریق گوشی می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید موس و کیبورد کامپیوتر خود را از راه دور تحت کنترل داشته […]

******************

WiFi Mouse Pro v3.1.2 دانلود نرم افزار کنترل ماوس و کیبورد در اندروید

(image)

کنترل موس و کیبورد با گوشی WiFi Mouse کنترل با استفاده از وای فای + به همراه نسخه مخصوص ویندوز WiFi Mouse نرم افزاری برای کنترل موس و کیبورد کامپیوتر از طریق گوشی می باشد. با استفاده از این نرم افزار می توانید موس و کیبورد کامپیوتر خود را از راه دور تحت کنترل داشته […]

******************

(image)
WiFi Mouse Pro v3.1.2 دانلود نرم افزار کنترل ماوس و کیبورد در اندروید