TweakBit File Recovery 6.2.1 بازیابی اطلاعات

TweakBit File Recovery 6.2.1 بازیابی اطلاعات
TweakBit File Recovery نرم افزاری در زمینه بازگرداندن فایل های حذف شده یا فایل های آسیب دیده
به طور تصادفی از نرم افزارهای جاسوسی و ویروس می باشد. شما می توانید
اسناد، موسیقی، عکس، برنامه های نرم افزار و هر فایل دیگری را بازگردانید.
همچنین می توانید فایل های آسیب دیده توسط ویروس یا نرم افزارهای جاسوسی را
بازیابی نمایید. بازگرداندن عکس یا فیلم به طور تصادفی از دوربین های
دیجیتال  و یا پوشه ها کامپیوتر نیز امکان پذیر می باشد. بازیابی هر نوع
فایل، بازیابی اطلاعات حتی از پارتیشن های حذف شده و فرمت شده دیسک، پیش
نمایش تصویر قبل از خراب شدن، حذف فایل های محرمانه، ایجاد یک کپی از
اطلاعات مهم، پشتیبانی از هر نوع درایو و وسایل و … از ویژگی های این نرم
افزار می باشد.

TweakBit File Recovery 6.2.1 بازیابی اطلاعات

TweakBit File Recovery نرم افزاری در زمینه بازگرداندن فایل های حذف شده یا فایل های آسیب دیده
به طور تصادفی از نرم افزارهای جاسوسی و ویروس می باشد. شما می توانید
اسناد، موسیقی، عکس، برنامه های نرم افزار و هر فایل دیگری را بازگردانید.
همچنین می توانید فایل های آسیب دیده توسط ویروس یا نرم افزارهای جاسوسی را
بازیابی نمایید. بازگرداندن عکس یا فیلم به طور تصادفی از دوربین های
دیجیتال  و یا پوشه ها کامپیوتر نیز امکان پذیر می باشد. بازیابی هر نوع
فایل، بازیابی اطلاعات حتی از پارتیشن های حذف شده و فرمت شده دیسک، پیش
نمایش تصویر قبل از خراب شدن، حذف فایل های محرمانه، ایجاد یک کپی از
اطلاعات مهم، پشتیبانی از هر نوع درایو و وسایل و … از ویژگی های این نرم
افزار می باشد.
TweakBit File Recovery 6.2.1 بازیابی اطلاعات

پایگاه خبری مبارز