فردی با کوکتل مولوتف به اتومبیل گوگل حمله کرد

فردی با کوکتل مولوتف به اتومبیل گوگل حمله کرد
فردی با کوکتل مولوتف به اتومبیل گوگل حمله کرد

هفته‌ی پیش فردی به تجهیزات و یکی از ساختمان‌های حمله و شروع به تیراندازی کرد. یکی از اتومبیل‌های گوگل در آتش سوخت و پلیس این حمله را از سوی مرد مهاجمی می‌داند که با کوکتل مولوتف به این اتومبیل یورش برده است. با همراه باشید.

فردی با کوکتل مولوتف به اتومبیل گوگل حمله کرد

(image)

هفته‌ی پیش فردی به تجهیزات و یکی از ساختمان‌های حمله و شروع به تیراندازی کرد. یکی از اتومبیل‌های گوگل در آتش سوخت و پلیس این حمله را از سوی مرد مهاجمی می‌داند که با کوکتل مولوتف به این اتومبیل یورش برده است. با همراه باشید.

فردی با کوکتل مولوتف به اتومبیل گوگل حمله کرد

فروش بک لینک

طاووس موزیک