MainType 7.0.0 Build 1012 + Portable مدیریت فونت های ویندوز

MainType 7.0.0 Build 1012 + Portable مدیریت فونت های ویندوز
MainType نرم
افزاری قدرتمند در زمینه مدیریت فونت ها در ویندوز که دارای رابط کاربری
آسانی برای نمایش و مدیریت بر فونت های سیستم شما می باشد. این نرم افزار
برای کاربران تازه کار که تنها نیاز به مشاهده و نصب فونت ها داشته تا
کاربران حرفه ای نظیر طراحان گرافیک مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی فرمت
های معروف از جمله TrueType, OpenType و Postscript Type 1 در این نرم
افزار پشتیبانی می شوند .

MainType 7.0.0 Build 1012 + Portable مدیریت فونت های ویندوز

MainType نرم
افزاری قدرتمند در زمینه مدیریت فونت ها در ویندوز که دارای رابط کاربری
آسانی برای نمایش و مدیریت بر فونت های سیستم شما می باشد. این نرم افزار
برای کاربران تازه کار که تنها نیاز به مشاهده و نصب فونت ها داشته تا
کاربران حرفه ای نظیر طراحان گرافیک مورد استفاده قرار می گیرد. تمامی فرمت
های معروف از جمله TrueType, OpenType و Postscript Type 1 در این نرم
افزار پشتیبانی می شوند .
MainType 7.0.0 Build 1012 + Portable مدیریت فونت های ویندوز

آپديت نود 32 روزانه

پرس نیوز