Process Hacker 2.39 نرم افزار Task Manager پیشرفته

Process Hacker 2.39 نرم افزار Task Manager پیشرفته
نرم افزار Process Hacker شكل ظاهری آن شبیه Task Manager ویندوزه اما با امكانات بیشتر با سه Tab با عنوان های  Process, Services, Network كه با كلیك بر روی هر یك از این تب میتوانید اتفاقات مربوط به اون قسمت را كه در حال انجام میباشد مشاهده كنید و یا آنها را متوقف نمایید.

قابلیتها نرم افزار Process Hacker :

مشاهده و تفسیر فرایندهای در حال اجرا
نمایش های مربوط به Process child process
مشاهده Handle ها و Hook Dll های Process
نمایش سرویس های در حال اجرا
نمایش اطلاعات تسكها از جمله PID,pvt. memory,IO total,CPU
نمایش آمار شبكه و اطلاعات اتصالهای در حال انجام
نمایش Process های مخفی

Process Hacker 2.39 نرم افزار Task Manager پیشرفته

نرم افزار Process Hacker شكل ظاهری آن شبیه Task Manager ویندوزه اما با امكانات بیشتر با سه Tab با عنوان های  Process, Services, Network كه با كلیك بر روی هر یك از این تب میتوانید اتفاقات مربوط به اون قسمت را كه در حال انجام میباشد مشاهده كنید و یا آنها را متوقف نمایید.

قابلیتها نرم افزار Process Hacker :

مشاهده و تفسیر فرایندهای در حال اجرا
نمایش های مربوط به Process child process
مشاهده Handle ها و Hook Dll های Process
نمایش سرویس های در حال اجرا
نمایش اطلاعات تسكها از جمله PID,pvt. memory,IO total,CPU
نمایش آمار شبكه و اطلاعات اتصالهای در حال انجام
نمایش Process های مخفی
Process Hacker 2.39 نرم افزار Task Manager پیشرفته

اخبار دنیای دیجیتال

مجله اتومبیل