Aha-Soft Any to Icon 3.57 + Portable تبدیل عکس به آیکون

Aha-Soft Any to Icon 3.57 + Portable تبدیل عکس به آیکون
Aha-Soft Any to Icon نرم افزاری جهت تبدیل فرمتهای BMP, JPEG, GIF, PNG, PCX, PSD, TGA, TIFF, WMF, WBMP, XPM, XBM و CUR به فرمت آیکون ( ico ) در ویندوز میباشد . توسط این نرم افزار قادر خواهید بود فایل ها و پوشه ها را به درون برنامه کشیده و رها کنید و حتی تغییر در سایز و رنگ آیکونها نیز ایجاد کنید.

Aha-Soft Any to Icon 3.57 + Portable تبدیل عکس به آیکون

Aha-Soft Any to Icon نرم افزاری جهت تبدیل فرمتهای BMP, JPEG, GIF, PNG, PCX, PSD, TGA, TIFF, WMF, WBMP, XPM, XBM و CUR به فرمت آیکون ( ico ) در ویندوز میباشد . توسط این نرم افزار قادر خواهید بود فایل ها و پوشه ها را به درون برنامه کشیده و رها کنید و حتی تغییر در سایز و رنگ آیکونها نیز ایجاد کنید.
Aha-Soft Any to Icon 3.57 + Portable تبدیل عکس به آیکون

عکس های داغ جدید