آيفون ابررسی استراتژی‌های جدید اپل: گسترش قلمرو یا ترس از افول؟

آيفون ابررسی استراتژی‌های جدید اپل: گسترش قلمرو یا ترس از افول؟
آيفون ابررسی استراتژی‌های جدید اپل: گسترش قلمرو یا ترس از افول؟

کمپانی  با معرفی در کنفرانس دوم فروردین، تنها موجب شادی طرفداران های ۴ اینچی نشد، بلکه موجی از نگرانی را نیز در دل سایر طرفدارانش ایجاد کرد. اگرچه در بین کارشناسان دیدگاه‌های مثبت و منفی بسیاری در مورد دلیل اتخاذ این استراتژی از سوی اپل وجود دارد، اما اغلب آن‌ها در مورد آینده‌ی اپل نگرانند. با ما همراه باشید تا با هم به بررسی علل این نگرانی‌ها بپردازیم.

آيفون ابررسی استراتژی‌های جدید اپل: گسترش قلمرو یا ترس از افول؟

(image)

کمپانی  با معرفی در کنفرانس دوم فروردین، تنها موجب شادی طرفداران های ۴ اینچی نشد، بلکه موجی از نگرانی را نیز در دل سایر طرفدارانش ایجاد کرد. اگرچه در بین کارشناسان دیدگاه‌های مثبت و منفی بسیاری در مورد دلیل اتخاذ این استراتژی از سوی اپل وجود دارد، اما اغلب آن‌ها در مورد آینده‌ی اپل نگرانند. با ما همراه باشید تا با هم به بررسی علل این نگرانی‌ها بپردازیم.

آيفون ابررسی استراتژی‌های جدید اپل: گسترش قلمرو یا ترس از افول؟

free download movie

روزنامه قانون