استفاده محققین از یک بازی موبایلی برای توسعه رایانه های کوانتومی

استفاده محققین از یک بازی موبایلی برای توسعه رایانه های کوانتومی

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که بابت تلف کردن وقت خود در بازی کردن با موبایلتان مورد سرزنش قرار می گیرید، حالا بهانه ای دهان پر کن در اختیار خواهید داشت. می توانید بدون احساس گناه بگوید که «من بازی نمی کنم، بلکه مشغول توسعه یک رایانه کوانتومی هستم!»

البته این در صورتی است که شما مشغول انجام بازی Quantum Moves باشید، چراکه گروهی از محققین دانشگاه Aarhaus دانمارک می خواهند از اطلاعاتی که از این بازی به دست می آید در یک پروژه علمی استفاده کنند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، مغز انسان بهتر از هر ابررایانه ای می تواند به حل پیچیدگی های مربوط جابجایی مواد مایع از جمله آب بپردازد.

بازی Quantum Moves از شما می خواهد که مقدار مشخصی مایع که روی یک خط انعطاف پذیر قرار دارد را از یک طرف نمایشگر به طرف دیگر هدایت کنید. این کار از طریق حرکت دادن خط نگهدارنده مایع انجام خواهد شد. به وسیله این حرکات بازیکن می بایست کاری کند که مایع مورد نظر به سمت محل هدف سرازیر شود. این کار به نظر ساده می رسد، اما دلیل سادگی آن قدرت بسیار بالای مغز انسان در تجزیه و تحلیل مسائل فیزیکی و پیش بینی رفتار مایعات است که هیچ رقیبی در میان ابررایانه های گران قیمت ندارد.

به زبان فنی می توان گفت که ذهن ما می تواند دست به تولید «استراتژی های ابتکاری زیر بعدی» یا “low-dimensional heuristic strategies” بزند.

از زمان عرضه بازی فوق تیم تحقیقاتی مشغول بررسی و آنالیز نحوه عملکرد بازیکن ها در حل مسئله و انتقال مایع توسط حرکت دادن خط نگهدارنده هستند. راهکارهای خلاقانه ای که افراد مختلف برای موفقیت در بازی به کار می برند معمولاً‌ بسیار موثرتر از روش های پیشنهادی توسط نرم افزارهای پیشرفته است.

تصور می شود که اطلاعات به دست آمده از این آنالیزها می تواند در تعیین نحوه گردش اتم ها در رایانه های کوانتومی آینده موثر باشد، چرا دینامیک حرکت آن مشابهت زیادی با مایع موجود در بازی Quantum Moves دارد.

The post appeared first on .

استفاده محققین از یک بازی موبایلی برای توسعه رایانه های کوانتومی

(image)

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که بابت تلف کردن وقت خود در بازی کردن با موبایلتان مورد سرزنش قرار می گیرید، حالا بهانه ای دهان پر کن در اختیار خواهید داشت. می توانید بدون احساس گناه بگوید که «من بازی نمی کنم، بلکه مشغول توسعه یک رایانه کوانتومی هستم!»

البته این در صورتی است که شما مشغول انجام بازی Quantum Moves باشید، چراکه گروهی از محققین دانشگاه Aarhaus دانمارک می خواهند از اطلاعاتی که از این بازی به دست می آید در یک پروژه علمی استفاده کنند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده، مغز انسان بهتر از هر ابررایانه ای می تواند به حل پیچیدگی های مربوط جابجایی مواد مایع از جمله آب بپردازد.

بازی Quantum Moves از شما می خواهد که مقدار مشخصی مایع که روی یک خط انعطاف پذیر قرار دارد را از یک طرف نمایشگر به طرف دیگر هدایت کنید. این کار از طریق حرکت دادن خط نگهدارنده مایع انجام خواهد شد. به وسیله این حرکات بازیکن می بایست کاری کند که مایع مورد نظر به سمت محل هدف سرازیر شود. این کار به نظر ساده می رسد، اما دلیل سادگی آن قدرت بسیار بالای مغز انسان در تجزیه و تحلیل مسائل فیزیکی و پیش بینی رفتار مایعات است که هیچ رقیبی در میان ابررایانه های گران قیمت ندارد.

به زبان فنی می توان گفت که ذهن ما می تواند دست به تولید «استراتژی های ابتکاری زیر بعدی» یا “low-dimensional heuristic strategies” بزند.

از زمان عرضه بازی فوق تیم تحقیقاتی مشغول بررسی و آنالیز نحوه عملکرد بازیکن ها در حل مسئله و انتقال مایع توسط حرکت دادن خط نگهدارنده هستند. راهکارهای خلاقانه ای که افراد مختلف برای موفقیت در بازی به کار می برند معمولاً‌ بسیار موثرتر از روش های پیشنهادی توسط نرم افزارهای پیشرفته است.

تصور می شود که اطلاعات به دست آمده از این آنالیزها می تواند در تعیین نحوه گردش اتم ها در رایانه های کوانتومی آینده موثر باشد، چرا دینامیک حرکت آن مشابهت زیادی با مایع موجود در بازی Quantum Moves دارد.

The post appeared first on .

استفاده محققین از یک بازی موبایلی برای توسعه رایانه های کوانتومی