RuntimePack 16.7.4 Full مجموعه کامل dll و ocx مورد نیاز ویندوز

RuntimePack 16.7.4 Full مجموعه کامل dll و ocx مورد نیاز ویندوز
RuntimePack تعداد زیادی از نرم افزار ها، بازی ها و در کل برنامه های جدید که در زبان
++Visual C و با استفاده از کتابخانه ها و کامپوننت های (Component) موجود
در آن، نوشته شده اند به طور معمول بر روی سیستم اجرا نمی شوند و برای
اجرا نیازمند تعدادی فایل هستند که باید بر روی سیستم موجود باشد و هنگام
اجرا پیغامی نظیر: This applications has failed to start because
MSVCP.dll was not found. Re-installing the applications may fix this
problem به کاربر نشان دهد و یا حتی ممکن است برنامه به دلیل کم دقتی
سازنده، مشکل را به درستی بیان نکند و تنها به نمایش یک پیغام خطا اکتفا
نموده و درباره نصب برنامه مورد نیاز هیچ اطلاعاتی به کاربر ندهد. VC
Redist Installer نام پکیج کاملی در این زمینه است که تمامی Runtime های
منتشر شده این زبان برنامه نویسی از سال 2005 تا 2013 میلادی را در خود جای
داده و شما با نصب آن برنامه ها و بازی هایی که با زبان برنامه نویسی
++Visual C نوشته شده اند را به راحتی میتوانید در سیستم خود اجرا و از آن
استفاده کنید .
در حقیقت اصلی ترین قابلیت این بسته نرم افزاری کمک به اجرای صحیح نرم افزارها و بازی ها در محیط ویندوز است .

RuntimePack 16.7.4 Full مجموعه کامل dll و ocx مورد نیاز ویندوز

RuntimePack تعداد زیادی از نرم افزار ها، بازی ها و در کل برنامه های جدید که در زبان
++Visual C و با استفاده از کتابخانه ها و کامپوننت های (Component) موجود
در آن، نوشته شده اند به طور معمول بر روی سیستم اجرا نمی شوند و برای
اجرا نیازمند تعدادی فایل هستند که باید بر روی سیستم موجود باشد و هنگام
اجرا پیغامی نظیر: This applications has failed to start because
MSVCP.dll was not found. Re-installing the applications may fix this
problem به کاربر نشان دهد و یا حتی ممکن است برنامه به دلیل کم دقتی
سازنده، مشکل را به درستی بیان نکند و تنها به نمایش یک پیغام خطا اکتفا
نموده و درباره نصب برنامه مورد نیاز هیچ اطلاعاتی به کاربر ندهد. VC
Redist Installer نام پکیج کاملی در این زمینه است که تمامی Runtime های
منتشر شده این زبان برنامه نویسی از سال 2005 تا 2013 میلادی را در خود جای
داده و شما با نصب آن برنامه ها و بازی هایی که با زبان برنامه نویسی
++Visual C نوشته شده اند را به راحتی میتوانید در سیستم خود اجرا و از آن
استفاده کنید .
در حقیقت اصلی ترین قابلیت این بسته نرم افزاری کمک به اجرای صحیح نرم افزارها و بازی ها در محیط ویندوز است .
RuntimePack 16.7.4 Full مجموعه کامل dll و ocx مورد نیاز ویندوز

آپدیت نود 32 ورژن 9

آهنگ جدید