IdImager Photo Supreme 3.3.0.2532 مدیریت و دسته بندی تصاویر

IdImager Photo Supreme 3.3.0.2532 مدیریت و دسته بندی تصاویر
IdImager Photo Supreme آیا شما
یک دوربین دیجیتال دارید؟ آیا هزاران عکسی که با این دوربین انداخته اید را
در گوشه ای از رایانه ی خود ذخیره کرده اید؟ شاید تا به حال برای شما هم
پیش آمده باشد که به دنبال عکس خاصی در میان آرشیو خود باشید.این عملیات به
صورت عادی و دستی تبدیل به یک کار سخت و طاقت فرسا شده است.اینکه شما در
بایگانی خود 1000 یا 50.000 هزار عکس دارید مهم نیست! این نرم افزار یک
فرصت نویش عالی با ویژگی های مدیریتی فوق العاده است که به شما کمک خواهد
کرد تا به سرعت عکس مورد نظر خود را پیدا نمایید .

IdImager Photo Supreme 3.3.0.2532 مدیریت و دسته بندی تصاویر

IdImager Photo Supreme آیا شما
یک دوربین دیجیتال دارید؟ آیا هزاران عکسی که با این دوربین انداخته اید را
در گوشه ای از رایانه ی خود ذخیره کرده اید؟ شاید تا به حال برای شما هم
پیش آمده باشد که به دنبال عکس خاصی در میان آرشیو خود باشید.این عملیات به
صورت عادی و دستی تبدیل به یک کار سخت و طاقت فرسا شده است.اینکه شما در
بایگانی خود 1000 یا 50.000 هزار عکس دارید مهم نیست! این نرم افزار یک
فرصت نویش عالی با ویژگی های مدیریتی فوق العاده است که به شما کمک خواهد
کرد تا به سرعت عکس مورد نظر خود را پیدا نمایید .
IdImager Photo Supreme 3.3.0.2532 مدیریت و دسته بندی تصاویر

مدرسه