gReader Pro | Feedly | News 4.3.0 مشاهده RSS سایت ها در اندروید

gReader Pro | Feedly | News 4.3.0 مشاهده RSS سایت ها در اندروید
gReader Pro | Feedly | News اپلیکیشنی راحت، سریع، و هوشمند جهت مشاهده RSS سایت های مختلف برای دستگاه های اندرویدی است که دارای تم های زیبا و پشتیبانی offline میباشد.
شما قادر خواهید بود تمام خبرهای جدید روز را در یک صفحه مطالعه کنید و سایت های خبری دلخواهتان را به سادگی چک کردن Email مشاهده نمایید.

gReader Pro | Feedly | News 4.3.0 مشاهده RSS سایت ها در اندروید

gReader Pro | Feedly | News اپلیکیشنی راحت، سریع، و هوشمند جهت مشاهده RSS سایت های مختلف برای دستگاه های اندرویدی است که دارای تم های زیبا و پشتیبانی offline میباشد.
شما قادر خواهید بود تمام خبرهای جدید روز را در یک صفحه مطالعه کنید و سایت های خبری دلخواهتان را به سادگی چک کردن Email مشاهده نمایید.
gReader Pro | Feedly | News 4.3.0 مشاهده RSS سایت ها در اندروید

بک لینک قوی