کابل یک متری میکروفون دار Hoco UPA02 Spring 3.5 mm Stereo With Controls Aux

کابل یک متری میکروفون دار Hoco UPA02 Spring 3.5 mm Stereo With Controls Aux

 • دارای میکروفون برای برقراری تماس
 • دارای دکمه برای کنترل موسیقی و تماس (1- هنگام تماس: یکبار فشردن دکمه=جواب دادن، فشردن طولانی دکمه=قطع کردن 2- هنگام پخش موسیقی: یکبار فشردن دکمه=پخش یا توقف موسیقی، دوبار فشردن پشت هم دکمه=رفتن به آهنگ بعدی، سه بار فشردن دکمه=رفتن به آهنگ قبلی)
 • لازم به ذکر است برای استفاده از کنترل های ترکیبی موسیقی، تنظیماتش باید در برخی گوشی ها وجود داشته باشد در غیر اینصورت استفاده از کنترل های موسیقی ممکن نخواهد بود).
 • با کانکتور محافظت شده از فنر برای استفاده از کابل در زوایای مختلف
 • سازگار با کامپیوتر، گوشی، mp3، DVD، TV، رادیو و غیره
 • دارای عایق برای محافظت بیشتر
 • انتقال سیگنال به صورت پیوسته
 • طول کابل 2 مترd
 • عرضه شده در  https://janebi.com

کابل یک متری میکروفون دار Hoco UPA02 Spring 3.5 mm Stereo With Controls Aux

 • دارای میکروفون برای برقراری تماس
 • دارای دکمه برای کنترل موسیقی و تماس (1- هنگام تماس: یکبار فشردن دکمه=جواب دادن، فشردن طولانی دکمه=قطع کردن 2- هنگام پخش موسیقی: یکبار فشردن دکمه=پخش یا توقف موسیقی، دوبار فشردن پشت هم دکمه=رفتن به آهنگ بعدی، سه بار فشردن دکمه=رفتن به آهنگ قبلی)
 • لازم به ذکر است برای استفاده از کنترل های ترکیبی موسیقی، تنظیماتش باید در برخی گوشی ها وجود داشته باشد در غیر اینصورت استفاده از کنترل های موسیقی ممکن نخواهد بود).
 • با کانکتور محافظت شده از فنر برای استفاده از کابل در زوایای مختلف
 • سازگار با کامپیوتر، گوشی، mp3، DVD، TV، رادیو و غیره
 • دارای عایق برای محافظت بیشتر
 • انتقال سیگنال به صورت پیوسته
 • طول کابل 2 مترd
 • عرضه شده در  https://janebi.com

کابل یک متری میکروفون دار Hoco UPA02 Spring 3.5 mm Stereo With Controls Aux