[نرم افزار] دانلود NI LabVIEW 2018 v18.0 x86/x64 + Toolkits + Modules – نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری

[نرم افزار] دانلود NI LabVIEW 2018 v18.0 x86/x64 + Toolkits + Modules – نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری

(97/2/13) تغییرات:

– تولکیت Advanced Signal Processing Toolkit 2018 اضافه شد!
– ماژول Control Design and Simulation Module 2018 x86/x64 اضافه شد!
– نرم افزار FPGA Compile Farm 2018 اضافه شد!
– ماژول FPGA Module 2018 x86/x64 اضافه شد!
– ماژول Real-Time Module 2018 اضافه شد!
– نرم افزار Sound and Vibration 2018 اضافه شد!
– تولکیت VI Analyzer Toolkit 2018 x86 اضافه شد!
– ماژول Vision Development Module 2018 اضافه شد!

LabVIEW یک زبان برنامه نویسی ی می‌باشد که به صورت گسترده‌ای برای کاربردهای مختلفی در صنایع، تحصیلات، و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد برای جمع آوری و پردازش داده‌ها و همچنین وسیله‌ای جهت کنترل و شبیه سازی ابزارهای مجازی درآمده است؛ این یک ابزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری است.عملکرد این نرم افزار کاملاً از طبیعت ترتیبی و زنجیره‌ای موجود زبان‌های برنامه نویسی متنی متداول و مرسوم مجزاست و یک محیط گرافیکی را برای کاربر فراهم ساخته است. در این راه از تمامی ابزارهای لازم جهت جمع آوری، پردازش …

مطالب مرتبط:دسته بندی: » » » , »
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |

[نرم افزار] دانلود NI LabVIEW 2018 v18.0 x86/x64 + Toolkits + Modules – نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری

(97/2/13) تغییرات:

– تولکیت Advanced Signal Processing Toolkit 2018 اضافه شد!
– ماژول Control Design and Simulation Module 2018 x86/x64 اضافه شد!
– نرم افزار FPGA Compile Farm 2018 اضافه شد!
– ماژول FPGA Module 2018 x86/x64 اضافه شد!
– ماژول Real-Time Module 2018 اضافه شد!
– نرم افزار Sound and Vibration 2018 اضافه شد!
– تولکیت VI Analyzer Toolkit 2018 x86 اضافه شد!
– ماژول Vision Development Module 2018 اضافه شد!

LabVIEW یک زبان برنامه نویسی ی می‌باشد که به صورت گسترده‌ای برای کاربردهای مختلفی در صنایع، تحصیلات، و تحقیقات آزمایشگاهی به عنوان یک مدل استاندارد برای جمع آوری و پردازش داده‌ها و همچنین وسیله‌ای جهت کنترل و شبیه سازی ابزارهای مجازی درآمده است؛ این یک ابزار قدرتمند و قابل انعطاف جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری است.عملکرد این نرم افزار کاملاً از طبیعت ترتیبی و زنجیره‌ای موجود زبان‌های برنامه نویسی متنی متداول و مرسوم مجزاست و یک محیط گرافیکی را برای کاربر فراهم ساخته است. در این راه از تمامی ابزارهای لازم جهت جمع آوری، پردازش …

مطالب مرتبط:دسته بندی: » » » , »
برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
لینک های مفید: , , , , , ,
© حق مطلب و تصویر برای محفوظ است |
(image)

[نرم افزار] دانلود NI LabVIEW 2018 v18.0 x86/x64 + Toolkits + Modules – نرم افزار برنامه نویسی گرافیکی جهت تجزیه و تحلیل سیستم‌های اندازه گیری