DeskSoft WindowManager 4.07 مدیریت پنجره ها در ویندوز

DeskSoft WindowManager 4.07 مدیریت پنجره ها در ویندوز
DeskSoft WindowManager نام نرم افزاری قدرتمند می باشد که وظیفه آن همان طور که اشاره شد مدیریت
بر پنجره های باز و اجرا شده بر روی صفحه نمایش می باشد. با استفاده از این
نرم افزار که از سافت 98 دانلود می کنید کاربران می توانند به راحتی پنجره
های فعال را مدیریت نمایند. به عنوان مثال می توان پنچره های مرتبط با یک
برنامه مرتبط ( همانند چندین پنجره مرورگر ) را در یک گروه دسته بندی کرد.
همچنین شما می توانید در صفحه مقابل خود زمانی که چندین پنجره فعال را
دارید اما اندازه های آن ها به گونه ای می باشد که بر روی یکدیگر قرار می
گیرند با یک کلیک تمامی پنچره ها را به صورت مرتب در اندازه های مناسب در
کنار یکدیگر قرار دهید.

DeskSoft WindowManager 4.07 مدیریت پنجره ها در ویندوز

DeskSoft WindowManager نام نرم افزاری قدرتمند می باشد که وظیفه آن همان طور که اشاره شد مدیریت
بر پنجره های باز و اجرا شده بر روی صفحه نمایش می باشد. با استفاده از این
نرم افزار که از سافت 98 دانلود می کنید کاربران می توانند به راحتی پنجره
های فعال را مدیریت نمایند. به عنوان مثال می توان پنچره های مرتبط با یک
برنامه مرتبط ( همانند چندین پنجره مرورگر ) را در یک گروه دسته بندی کرد.
همچنین شما می توانید در صفحه مقابل خود زمانی که چندین پنجره فعال را
دارید اما اندازه های آن ها به گونه ای می باشد که بر روی یکدیگر قرار می
گیرند با یک کلیک تمامی پنچره ها را به صورت مرتب در اندازه های مناسب در
کنار یکدیگر قرار دهید.
DeskSoft WindowManager 4.07 مدیریت پنجره ها در ویندوز

خرید بک لینک