حراج کت انیشتین، کودتای ترکیه و استفاده از FaceTime و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری

حراج کت انیشتین، کودتای ترکیه و استفاده از FaceTime و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری
حراج کت انیشتین، کودتای ترکیه و استفاده از FaceTime و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری

روز گذشته از فروش رفتن کت بد بوی آلبرت انیشتین به قیمت ۱۴۴ هزار دلار نوشتیم، همچنین مشخص شد که اردوغان در جریان کودتای دیشب ترکیه از طریق FaceTime با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده است و البته مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

حراج کت انیشتین، کودتای ترکیه و استفاده از FaceTime و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری

(image)

روز گذشته از فروش رفتن کت بد بوی آلبرت انیشتین به قیمت ۱۴۴ هزار دلار نوشتیم، همچنین مشخص شد که اردوغان در جریان کودتای دیشب ترکیه از طریق FaceTime با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه کرده است و البته مطالب مهم دیگری را نیز پوشش دادیم. برای از دست ندادن این مطالب مهم، در ادامه با همراه شوید.

حراج کت انیشتین، کودتای ترکیه و استفاده از FaceTime و مطالب مهم روز گذشته دنیای فناوری

تلگرام