StartIsBack++ 1.3.2 جایگزین منوی استارت ویندوز 10

StartIsBack++ 1.3.2 جایگزین منوی استارت ویندوز 10
StartIsBack++ Final هنگام
کار با ویندوز 10 متوجه تغییر بزرگی در رابط کاربری آن خواهید شد که عبارت
است از بازگشت منوی استارت به این ویندوز و از آنجایی که بسیاری از کاربران
ویندوز از همان نسخه های ابتدایی ویندوز تا ویندوز 7 به این منوی پرکاربرد
دسترسی داشته اند ممکن است از این منوی استارت جدید ناراضی بوده و بدنبال راهکاری برای
بازگرداندن منوهای قبلی باشند، Start Is Back به شما کمک می کند تا این مشکل را
به راحتی رفع نموده و دکمه استارت کاربردی تر را به ویندوز 10 بازگردانید .

StartIsBack++ 1.3.2 جایگزین منوی استارت ویندوز 10

StartIsBack++ Final هنگام
کار با ویندوز 10 متوجه تغییر بزرگی در رابط کاربری آن خواهید شد که عبارت
است از بازگشت منوی استارت به این ویندوز و از آنجایی که بسیاری از کاربران
ویندوز از همان نسخه های ابتدایی ویندوز تا ویندوز 7 به این منوی پرکاربرد
دسترسی داشته اند ممکن است از این منوی استارت جدید ناراضی بوده و بدنبال راهکاری برای
بازگرداندن منوهای قبلی باشند، Start Is Back به شما کمک می کند تا این مشکل را
به راحتی رفع نموده و دکمه استارت کاربردی تر را به ویندوز 10 بازگردانید .
StartIsBack++ 1.3.2 جایگزین منوی استارت ویندوز 10

دانلود سرا