Advanced Task Manager Pro 6.1.1 مدیریت گوشی اندروید

Advanced Task Manager Pro 6.1.1 مدیریت گوشی اندروید
Advanced Task Manager می تواند نرم افزار های باز و در حال پردازش را به نمایش درآورده و به بستن آنها اقدام کنید، در نتیجه سرعت پردازش گوشی شما به هدر نمی رود. برخی از قابلیتهای دیگر این نرم افزار Uninstall کردن و انتقال برنامه ها از مموری SD به Phone Memory و برعکس است.

Advanced Task Manager Pro 6.1.1 مدیریت گوشی اندروید

Advanced Task Manager می تواند نرم افزار های باز و در حال پردازش را به نمایش درآورده و به بستن آنها اقدام کنید، در نتیجه سرعت پردازش گوشی شما به هدر نمی رود. برخی از قابلیتهای دیگر این نرم افزار Uninstall کردن و انتقال برنامه ها از مموری SD به Phone Memory و برعکس است.
Advanced Task Manager Pro 6.1.1 مدیریت گوشی اندروید

خرید بک لینک

دانلود فیلم خارجی