Evernote 5.9.9.9915 نکته برداری و نوشتن یادداشت

Evernote 5.9.9.9915 نکته برداری و نوشتن یادداشت
Evernote این نرم
افزار می تواند به یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای شما تبدیل شود که می
توانید از آن به عنوان برنامه ای برای یادداشت کردن خاطرات یا نکات مختلف
استفاده کنید. این نرم افزار محیطی را برای شما فراهم نموده است تا به
راحتی قادر به وارد نمودن، سازماندهی و جستجو و بازیابی انواع یادداشت ها،
مطالب چکیده مانند گزیده ای از صفحات وب، اسناد و ایمیل، کلمه عبور، پیام
های تلفن و … باشید. ویژگی منحصر بفرد Evernote که باعث شده تا از دیگر
نرم افزارهای این گروه متمایز شود، امکان وارد نمودن متن و یا نوشتن توضیح
برای یک عکس خاص و سپس جستجوی عکس بر اساس متن نوشته شده است. شما قادر
خاهید بود تا متن یادداشت شده را در فرمت های مختلفی ذخیره کنید و مجموعه
ای بی پایان از کاغذهای مجازی برای خود داشته باشید. به عنوان مثال شما می
توانید توسط این نرم افزار از محصولاتی که در فروشگاه ها است عکس بگیرید و
اطلاعات آن ها را در کنارشان ذخیره نمایید و یا از شرکت کنندگان در یک
کنفرانس عکس با برچسب نام آن ها داشته باشید .

Evernote 5.9.9.9915 نکته برداری و نوشتن یادداشت

Evernote این نرم
افزار می تواند به یکی از پرکاربردترین نرم افزارهای شما تبدیل شود که می
توانید از آن به عنوان برنامه ای برای یادداشت کردن خاطرات یا نکات مختلف
استفاده کنید. این نرم افزار محیطی را برای شما فراهم نموده است تا به
راحتی قادر به وارد نمودن، سازماندهی و جستجو و بازیابی انواع یادداشت ها،
مطالب چکیده مانند گزیده ای از صفحات وب، اسناد و ایمیل، کلمه عبور، پیام
های تلفن و … باشید. ویژگی منحصر بفرد Evernote که باعث شده تا از دیگر
نرم افزارهای این گروه متمایز شود، امکان وارد نمودن متن و یا نوشتن توضیح
برای یک عکس خاص و سپس جستجوی عکس بر اساس متن نوشته شده است. شما قادر
خاهید بود تا متن یادداشت شده را در فرمت های مختلفی ذخیره کنید و مجموعه
ای بی پایان از کاغذهای مجازی برای خود داشته باشید. به عنوان مثال شما می
توانید توسط این نرم افزار از محصولاتی که در فروشگاه ها است عکس بگیرید و
اطلاعات آن ها را در کنارشان ذخیره نمایید و یا از شرکت کنندگان در یک
کنفرانس عکس با برچسب نام آن ها داشته باشید .
Evernote 5.9.9.9915 نکته برداری و نوشتن یادداشت

اس ام اس

خبرگذاری اصفحان