vMix 17.0.0.99 میکس و مونتاژ تصاویر ویدئویی

vMix 17.0.0.99 میکس و مونتاژ تصاویر ویدئویی
vMix نرم
افزار جدید میکس ویدئو می باشد که با بهره گیری از آخرین پیشرفت ها در سخت
افزار کامپیوتر تلاش کرده است که میکس های حرفه ای را بر روی فیلم های با
کیفیت HD فراهم آورد و این در صورتی است که تا قبل از تولید این نرم افزار
این کار تنها بر روی میکسر های اختصاصی امکان پذیر بوده است. با استفاده از
این نرم افزار شما به راحتی قادر خواهید بود کلیپ های ویدئویی میکس شده ی
بی نقصی به همراه جلوه های حرفه ای بسیاری، ایجاد کنید .

vMix 17.0.0.99 میکس و مونتاژ تصاویر ویدئویی

vMix نرم
افزار جدید میکس ویدئو می باشد که با بهره گیری از آخرین پیشرفت ها در سخت
افزار کامپیوتر تلاش کرده است که میکس های حرفه ای را بر روی فیلم های با
کیفیت HD فراهم آورد و این در صورتی است که تا قبل از تولید این نرم افزار
این کار تنها بر روی میکسر های اختصاصی امکان پذیر بوده است. با استفاده از
این نرم افزار شما به راحتی قادر خواهید بود کلیپ های ویدئویی میکس شده ی
بی نقصی به همراه جلوه های حرفه ای بسیاری، ایجاد کنید .
vMix 17.0.0.99 میکس و مونتاژ تصاویر ویدئویی

صبحانه