تنظیمات گرافیکی نسخه PC عنوان Dark Souls III را مشاهده کنید

تنظیمات گرافیکی نسخه PC عنوان Dark Souls III را مشاهده کنید

درحالیکه چیزی به انتشار عنوان Dark Souls III در کشور ژاپن نمانده است خیلی از کاربران در پی تنظیمات گرافیکی بازی هستند تا از بهینگی بازی برای هر نوع سیستمی جویا شوند.

به گزارش ، طبق اطلاعاتی که در طی نمایش IGN Livestream این عنوان به نمایش در آمد و عکسی که یکی از کاربر شبکه Reddit از آن گرفت ، نسخه PC این بازی از پارامترهای استاندارد مناسبی برای تنظیمات گرافیکی استفاده می کند که در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

نسخه PC این عنوان می تواند با نرخ فریم 60fps هم اجرا شود و این موضوع شاید دقدقه ی برخی کاربران این بازی باشد. در هر صورت طبق تنظیمات گرافیکی که از این بازی دیده می شود می توان براحتی گرافیک بازی را با سطح سخت افزاری اکثر کامپیوترهای متوسط به بالا تنظیم نمود.

عنوان Dark Souls III بیست و چهارم ماه مارچ در کشور ژاپن و 12 آپریل بصورت جهانی منتشر می شود.

تنظیمات گرافیکی نسخه PC عنوان Dark Souls III را مشاهده کنید

(image)

درحالیکه چیزی به انتشار عنوان Dark Souls III در کشور ژاپن نمانده است خیلی از کاربران در پی تنظیمات گرافیکی بازی هستند تا از بهینگی بازی برای هر نوع سیستمی جویا شوند.

به گزارش ، طبق اطلاعاتی که در طی نمایش IGN Livestream این عنوان به نمایش در آمد و عکسی که یکی از کاربر شبکه Reddit از آن گرفت ، نسخه PC این بازی از پارامترهای استاندارد مناسبی برای تنظیمات گرافیکی استفاده می کند که در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید:

(image)

نسخه PC این عنوان می تواند با نرخ فریم 60fps هم اجرا شود و این موضوع شاید دقدقه ی برخی کاربران این بازی باشد. در هر صورت طبق تنظیمات گرافیکی که از این بازی دیده می شود می توان براحتی گرافیک بازی را با سطح سخت افزاری اکثر کامپیوترهای متوسط به بالا تنظیم نمود.

عنوان Dark Souls III بیست و چهارم ماه مارچ در کشور ژاپن و 12 آپریل بصورت جهانی منتشر می شود.

تنظیمات گرافیکی نسخه PC عنوان Dark Souls III را مشاهده کنید