Wireless Network Watcher 1.96 نمایش دستگاه های متصل به شبکه وایرلس

Wireless Network Watcher 1.96 نمایش دستگاه های متصل به شبکه وایرلس
Wireless Network Watcher با
توجه به گسترش روز افزون شبکه های بیسیم (Wireless) نرم افزارهایی در این
زمینه ارائه شدند که به کاربران در استفاده بهتر از قابلیت های این
تکنولوژی کمک می کنند. Wireless Network Watcher برنامه ای کوچک و مفید است
که می تواند به اسکن شبکه ی وایرلس شما پرداخته و  لیستی از تمام
کامپیوترها و دستگاه هایی که در حال حاضر به شبکه متصل می باشند را با
اطلاعاتی نظیر IP address, MAC address، نام کمپانی تولید کننده کارت شبکه و
نام کامپیوتر (دستگاه) مورد نظر را به شما نمایش دهد. یکی از کاربردهای
مفید نرم افزار Wireless Network Watcher را می توان در استفاده بی‌سیم از
اینترنت و مراقبت از سرویس اینترنت وایرلس خود (مانند استفاده از Wi-Fi) در
مقابل استفاده افراد دیگرنام برد تا هر گاه غریبه‌ها قصد استفاده از
اینترنت شما را داشتند، به شما هشدار دهد و در صورت مشاهده استفاده
غریبه‌ها از اینترنت، قبل از خاموش کردن مودم و تعویض رمزعبور کلیه
دستگاه‌ها را شناسایی کنید. استفاده از این نرم افزار بسیار آسان بوده و
کافیست تا بعد از اجرای برنامه از منوی Options گزینه های Beep On New
Devices و Background Scan را اجرا کرده و سپس کلید F5 را فشار دهید تا
کلیه دستگاه‌هایی که از اینترنت بی‌سیم شما استفاده می‌کنند را مشاهده کنید
.

Wireless Network Watcher 1.96 نمایش دستگاه های متصل به شبکه وایرلس

Wireless Network Watcher با
توجه به گسترش روز افزون شبکه های بیسیم (Wireless) نرم افزارهایی در این
زمینه ارائه شدند که به کاربران در استفاده بهتر از قابلیت های این
تکنولوژی کمک می کنند. Wireless Network Watcher برنامه ای کوچک و مفید است
که می تواند به اسکن شبکه ی وایرلس شما پرداخته و  لیستی از تمام
کامپیوترها و دستگاه هایی که در حال حاضر به شبکه متصل می باشند را با
اطلاعاتی نظیر IP address, MAC address، نام کمپانی تولید کننده کارت شبکه و
نام کامپیوتر (دستگاه) مورد نظر را به شما نمایش دهد. یکی از کاربردهای
مفید نرم افزار Wireless Network Watcher را می توان در استفاده بی‌سیم از
اینترنت و مراقبت از سرویس اینترنت وایرلس خود (مانند استفاده از Wi-Fi) در
مقابل استفاده افراد دیگرنام برد تا هر گاه غریبه‌ها قصد استفاده از
اینترنت شما را داشتند، به شما هشدار دهد و در صورت مشاهده استفاده
غریبه‌ها از اینترنت، قبل از خاموش کردن مودم و تعویض رمزعبور کلیه
دستگاه‌ها را شناسایی کنید. استفاده از این نرم افزار بسیار آسان بوده و
کافیست تا بعد از اجرای برنامه از منوی Options گزینه های Beep On New
Devices و Background Scan را اجرا کرده و سپس کلید F5 را فشار دهید تا
کلیه دستگاه‌هایی که از اینترنت بی‌سیم شما استفاده می‌کنند را مشاهده کنید
.
Wireless Network Watcher 1.96 نمایش دستگاه های متصل به شبکه وایرلس

سپهر نیوز

موزیک جوان