اوپو اف 1 اس به عنوان جانشین OPPO F1 معرفی شد

اوپو اف 1 اس به عنوان جانشین OPPO F1 معرفی شد
اوپو اف 1 اس به عنوان جانشین OPPO F1 معرفی شد

امروز محصولی جدید را با نام F1s معرفی کرد که جانشین F1 که اوپو آن را متخصص سلفی می‌داند، به حساب می‌آید. اطلاعات زیادی در خصوص این تلفن هوشمند منتشر نشده اما اوپو اعلام کرده که این دستگاه نیز از نقاط قوت نسخه قبلی بهره می‌برد. همراه باشید.

اوپو اف 1 اس به عنوان جانشین OPPO F1 معرفی شد

(image)

امروز محصولی جدید را با نام F1s معرفی کرد که جانشین F1 که اوپو آن را متخصص سلفی می‌داند، به حساب می‌آید. اطلاعات زیادی در خصوص این تلفن هوشمند منتشر نشده اما اوپو اعلام کرده که این دستگاه نیز از نقاط قوت نسخه قبلی بهره می‌برد. همراه باشید.

اوپو اف 1 اس به عنوان جانشین OPPO F1 معرفی شد

مجله اتومبیل