Aiseesoft Blu-ray Creator 1.0.82 ساخت دیسکهای Blu-ray

Aiseesoft Blu-ray Creator 1.0.82 ساخت دیسکهای Blu-ray
Aiseesoft Blu-ray Creator یکی از محصولات قدرتمند شرکت Aiseesoft می باشد که از آن برای تبدیل، ساخت و
رایت انواع دیسک های تصویری بلوری استفاده می کنند.
همچنین امکان ایجاد فایل های ISO از روی ویدئوهای شما و رایت صحنه های
ویدئویی گرفته شده توسط دوربین های HD یا DVS بروی دیسک های بلوری از
امکانات برجسته نرم افزار Aiseesoft می باشد. این نرم افزار
توسط تکنولوژی های پیشرفته Blu-ray طراحی گردیده است و قابلیت رایت
ویدئوهای تصویری شما بروی دیسک های با کیفیت بلوری و دی وی دی های را دارا میباشد. از دیگر
امکانات Aiseesoft Blu-ray Creator می توان به ابزار ساخت منو DVD با استفاده
از قالب های آماده و متنوع اشاره نمود .

Aiseesoft Blu-ray Creator 1.0.82 ساخت دیسکهای Blu-ray

Aiseesoft Blu-ray Creator یکی از محصولات قدرتمند شرکت Aiseesoft می باشد که از آن برای تبدیل، ساخت و
رایت انواع دیسک های تصویری بلوری استفاده می کنند.
همچنین امکان ایجاد فایل های ISO از روی ویدئوهای شما و رایت صحنه های
ویدئویی گرفته شده توسط دوربین های HD یا DVS بروی دیسک های بلوری از
امکانات برجسته نرم افزار Aiseesoft می باشد. این نرم افزار
توسط تکنولوژی های پیشرفته Blu-ray طراحی گردیده است و قابلیت رایت
ویدئوهای تصویری شما بروی دیسک های با کیفیت بلوری و دی وی دی های را دارا میباشد. از دیگر
امکانات Aiseesoft Blu-ray Creator می توان به ابزار ساخت منو DVD با استفاده
از قالب های آماده و متنوع اشاره نمود .
Aiseesoft Blu-ray Creator 1.0.82 ساخت دیسکهای Blu-ray

قرآن