رنو پیکاپ آلاسکان را معرفی کرد

رنو پیکاپ آلاسکان را معرفی کرد
رنو پیکاپ آلاسکان را معرفی کرد

شرکت فرانسوی ، نخستین خودروی پیکاپ سایز متوسط خود را با نام آلاسکان معرفی کرد. برای آشنایی بیشتر با این خودرو با همراه باشید.

رنو پیکاپ آلاسکان را معرفی کرد

(image)

شرکت فرانسوی ، نخستین خودروی پیکاپ سایز متوسط خود را با نام آلاسکان معرفی کرد. برای آشنایی بیشتر با این خودرو با همراه باشید.

رنو پیکاپ آلاسکان را معرفی کرد

سایت خبری زندگی