آندروید 7.0 نوقا در ماه جاری به صورت کامل معرفی می شود

آندروید 7.0 نوقا در ماه جاری به صورت کامل معرفی می شود

اگر شما هم جزء کسانی باشید که اخبار مربوط به نسخه جدید سیستم عامل اختصاصی گوگل را دنبال می کنند، احتمالا متوجه نکته مهمی شده اید.

آندروید 7.0 نوقا در ماه جاری به صورت کامل معرفی می شود

(image)
اگر شما هم جزء کسانی باشید که اخبار مربوط به نسخه جدید سیستم عامل اختصاصی گوگل را دنبال می کنند، احتمالا متوجه نکته مهمی شده اید.
آندروید 7.0 نوقا در ماه جاری به صورت کامل معرفی می شود