برنامه Engkoo

Engkoo که توسط مایکروسافت ساخته شده، نرم افراری است که با استفاده از هوش مصنوعی به تلفظ شما در چندین زبان مختلف گوش داده و سپس شما را قضاوت می‌کند. در واقع می‌توان Engkoo را یکی از اپلیکیشن های مناسب برای تقویت زبان عنوان کرد. هرچند، ما امیدواریم مایکروسافت همانند بسیاری از پروژه‌های قبلی خود، بیشتر روی آن تمرکز کرده و رهایش نکند.

برنامه Engkoo
برنامه Engkoo