برنامه Loopsie

Loopsie نرم افزاری است که سینماگراف / تصاویر جادویی (تصویری که تنها بخشی از آن متحرک است) را در دنیای واقعی می‌سازد. برای این کار شما تنها به ضبط ویدیو و مشخص کردن بخش‌های دلخواه برای متحرک شدن نیاز خواهید داشت. مابقی کار توسط نرم افزار انجام می‌شود.

برنامه Loopsie
برنامه Loopsie