Attribute Changer 8.20a تغییر دسته جمعی خصوصیات فایل ها و فلدرها

Attribute Changer 8.20a تغییر دسته جمعی خصوصیات فایل ها و فلدرها
Attribute Changer هنگامی که یک فایل یا فولدر در کامپیوتر خود ایجاد می کنید، توسط ویندوز و
بصورت پیش فرض صفاتی مانند تاریخ و زمان نصب یا ایجاد به آن اختصاص پیدا
می کند که ممکن است خواهان تغییر آن ها باشید. این کار را توسط خود ویندوز
نیز می توان انجام داد اما همانطور که می دانید انجام چنین کارهایی در
ویندوز کمی خسته کننده و پیچیده است. Attribute Changer برای شما امکانی را
فراهم می کند تا به سادگی قادر به تغییر صفاتی از فایل ها مانند تاریخ
ایجاد، آخرین دسترسی و زمان انجام آخرین ویرایش باشید و حتی آن ها را
ازحالت System, Hidden و یا Read Only خارج کنید. علاوه بر این شما قادر
خواهید بود تا نرم افزار را مطابق با اصلاحاتی که می خواهید برای تعداد
زیادی فایل یا فولدر انجام دهید، پیکربندی نموده و این گونه آن تغییرات را
برای تعداد نامحدودی فایل یا فولدر اعمال کنید .

Attribute Changer 8.20a تغییر دسته جمعی خصوصیات فایل ها و فلدرها

Attribute Changer هنگامی که یک فایل یا فولدر در کامپیوتر خود ایجاد می کنید، توسط ویندوز و
بصورت پیش فرض صفاتی مانند تاریخ و زمان نصب یا ایجاد به آن اختصاص پیدا
می کند که ممکن است خواهان تغییر آن ها باشید. این کار را توسط خود ویندوز
نیز می توان انجام داد اما همانطور که می دانید انجام چنین کارهایی در
ویندوز کمی خسته کننده و پیچیده است. Attribute Changer برای شما امکانی را
فراهم می کند تا به سادگی قادر به تغییر صفاتی از فایل ها مانند تاریخ
ایجاد، آخرین دسترسی و زمان انجام آخرین ویرایش باشید و حتی آن ها را
ازحالت System, Hidden و یا Read Only خارج کنید. علاوه بر این شما قادر
خواهید بود تا نرم افزار را مطابق با اصلاحاتی که می خواهید برای تعداد
زیادی فایل یا فولدر انجام دهید، پیکربندی نموده و این گونه آن تغییرات را
برای تعداد نامحدودی فایل یا فولدر اعمال کنید .
Attribute Changer 8.20a تغییر دسته جمعی خصوصیات فایل ها و فلدرها

خرید بک لینک

عکس