Google Authenticator 4.60 حفاظت بیشتر از حساب کاربری گوگل

Google Authenticator 4.60 حفاظت بیشتر از حساب کاربری گوگل
Google Authenticator افزودن امکان بررسی دو مرحله‌ای برای حفاظت بیشتر از حساب کاربری شما.
با این برنامه می‌توانید لایه‌ای دیگر برای امنیت از حساب کاربری گوگل خود تعیین کنید. برای ورود به حساب کاربری هم از کدی که این برنامه تولید می‌کند و هم از گذرواژه خود باید استفاده کنید.

Google Authenticator 4.60 حفاظت بیشتر از حساب کاربری گوگل

Google Authenticator افزودن امکان بررسی دو مرحله‌ای برای حفاظت بیشتر از حساب کاربری شما.
با این برنامه می‌توانید لایه‌ای دیگر برای امنیت از حساب کاربری گوگل خود تعیین کنید. برای ورود به حساب کاربری هم از کدی که این برنامه تولید می‌کند و هم از گذرواژه خود باید استفاده کنید.
Google Authenticator 4.60 حفاظت بیشتر از حساب کاربری گوگل

آپدیت آفلاین نود 32

bluray movie download