QTranslate 5.7.0 + Portable ترجمه آنلاین متون و لغات

QTranslate 5.7.0 + Portable ترجمه آنلاین متون و لغات
QTranslate یک نرم افزار کم
حجم و کاربردیست که برای کمک به شما در ترجمه ی سریع متون در میان چندین
زبان، طراحی شده است. این نرم افزار از زبان فارسی پشتیبانی می کند و به
راحتی می توانید متون خود را از هر زبانی که هستند به زبان فارسی ترجمه
کنید و نیز می توانید متون فارسی را به هر زبان دیگری ترجمه کنید. با
استفاده از این ابزار کوچک می توانید به سادگی متن مورد نظر خود را انتخاب
کرده و سپس برای نمایش ترجمه آن بر روی کلید های Ctrl+Q یا Ctrl+W کلیک
کنید. همچنین در این نرم افزار قابلیت خواندن متن نیز با فشردن کلید های
Ctrl+E، گنجانده شده است. قابلیت کلیدی دیگر این نرم افزار پشتیبانی از
مترجمان آنلاین چون: مترجم گوگل (translate.google.com)، مترجم مایکروسافت
(microsofttranslator.com)، مترجم یاهو babelfish.yahoo.com و چند سایت
دیگر، می باشد .

QTranslate 5.7.0 + Portable ترجمه آنلاین متون و لغات

QTranslate یک نرم افزار کم
حجم و کاربردیست که برای کمک به شما در ترجمه ی سریع متون در میان چندین
زبان، طراحی شده است. این نرم افزار از زبان فارسی پشتیبانی می کند و به
راحتی می توانید متون خود را از هر زبانی که هستند به زبان فارسی ترجمه
کنید و نیز می توانید متون فارسی را به هر زبان دیگری ترجمه کنید. با
استفاده از این ابزار کوچک می توانید به سادگی متن مورد نظر خود را انتخاب
کرده و سپس برای نمایش ترجمه آن بر روی کلید های Ctrl+Q یا Ctrl+W کلیک
کنید. همچنین در این نرم افزار قابلیت خواندن متن نیز با فشردن کلید های
Ctrl+E، گنجانده شده است. قابلیت کلیدی دیگر این نرم افزار پشتیبانی از
مترجمان آنلاین چون: مترجم گوگل (translate.google.com)، مترجم مایکروسافت
(microsofttranslator.com)، مترجم یاهو babelfish.yahoo.com و چند سایت
دیگر، می باشد .
QTranslate 5.7.0 + Portable ترجمه آنلاین متون و لغات

آپدیت نود 32

استخدام