InShot Video Editor No Crop Music Cut 1.540.201 ارسال عکس و ویدئو با ابعاد کامل در اینستاگرام

InShot Video Editor No Crop Music Cut 1.540.201 ارسال عکس و ویدئو با ابعاد کامل در اینستاگرام
InShot Video Editor No Crop Music Cut  اپلیکیشن مفید که میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را با ابعاد کامل در اینستاگرام ارسال کنید. یکی از محدودیت های موجود در اینستاگرام ارسال تصاویر در فریم مربعی میباشد و امکان ارسال عکس و ویدئو بصورت افقی نیست ، همچنین اپلیکیشن Video Editor No Crop Music Cut  دارای ابزاری بسیار کاربردی جهت ویرایشگر عکس و ویدئو برای دستگاه های اندرویدی میباشد.

InShot Video Editor No Crop Music Cut 1.540.201 ارسال عکس و ویدئو با ابعاد کامل در اینستاگرام

InShot Video Editor No Crop Music Cut  اپلیکیشن مفید که میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را با ابعاد کامل در اینستاگرام ارسال کنید. یکی از محدودیت های موجود در اینستاگرام ارسال تصاویر در فریم مربعی میباشد و امکان ارسال عکس و ویدئو بصورت افقی نیست ، همچنین اپلیکیشن Video Editor No Crop Music Cut  دارای ابزاری بسیار کاربردی جهت ویرایشگر عکس و ویدئو برای دستگاه های اندرویدی میباشد.
InShot Video Editor No Crop Music Cut 1.540.201 ارسال عکس و ویدئو با ابعاد کامل در اینستاگرام