Subway Surfers 1.89.0 + Mod بازی فرار در مترو برای اندروید

Subway Surfers 1.89.0 + Mod بازی فرار در مترو برای اندروید
Subway Surfers بازی جذاب اندرویدی که باید به جک و دوستانش کمک کنید از دست ماوران قطار فرار کند ، از موانع و بین قطارها عبور کند تا با جمع آوری سکه ها امتیاز کسب کنید. ورژن های درون بازی Subway Surfers در کشورهای مختلف برای بازی ساخته میشود.

Subway Surfers 1.89.0 + Mod بازی فرار در مترو برای اندروید

Subway Surfers بازی جذاب اندرویدی که باید به جک و دوستانش کمک کنید از دست ماوران قطار فرار کند ، از موانع و بین قطارها عبور کند تا با جمع آوری سکه ها امتیاز کسب کنید. ورژن های درون بازی Subway Surfers در کشورهای مختلف برای بازی ساخته میشود.
Subway Surfers 1.89.0 + Mod بازی فرار در مترو برای اندروید