Allmapsoft Offline Map Maker 6.8 ذخیره آفلاین نقشه های گوگل، یاهو و بینگ

Allmapsoft Offline Map Maker 6.8 ذخیره آفلاین نقشه های گوگل، یاهو و بینگ
Offline Map Maker نرم
افزاری کاربردی و مفید جهت دانلود تصاویر آفلاین از نقشه های گوگل
مپ، یاهو مپ و بینگ مپ را دارا میباشد و همه تصاویر آنلاین قابلیت ذخیره سازی بر
روی هارد دیسک شما را دارد. شما می توانید تصاویر دریافتی را در
Offline Map Viewer مشاهده نمایید. شما همچنین می توانید فعالیت هایی همچون
دور یا نزدیک شدن ( Zoom In – Zoom Out ) در نقشه آفلاین، تهیه نقشه
آفلاین خروجی به عنوان یک فایل BMP به عنوان فایل های بین المللی xxx.bpw و
تهیه خروجی یک فایل xxx.map OziExplorer را به کمک نرم افزار Offline Map
Maker انجام دهید. اگر شما می خواهید یک نقشه از محل زندگی خود آماده کنید
این نرم افزار بهترین و کارآمدترین پیشنهاد ما برای شماست .

Allmapsoft Offline Map Maker 6.8 ذخیره آفلاین نقشه های گوگل، یاهو و بینگ

Offline Map Maker نرم
افزاری کاربردی و مفید جهت دانلود تصاویر آفلاین از نقشه های گوگل
مپ، یاهو مپ و بینگ مپ را دارا میباشد و همه تصاویر آنلاین قابلیت ذخیره سازی بر
روی هارد دیسک شما را دارد. شما می توانید تصاویر دریافتی را در
Offline Map Viewer مشاهده نمایید. شما همچنین می توانید فعالیت هایی همچون
دور یا نزدیک شدن ( Zoom In – Zoom Out ) در نقشه آفلاین، تهیه نقشه
آفلاین خروجی به عنوان یک فایل BMP به عنوان فایل های بین المللی xxx.bpw و
تهیه خروجی یک فایل xxx.map OziExplorer را به کمک نرم افزار Offline Map
Maker انجام دهید. اگر شما می خواهید یک نقشه از محل زندگی خود آماده کنید
این نرم افزار بهترین و کارآمدترین پیشنهاد ما برای شماست .
Allmapsoft Offline Map Maker 6.8 ذخیره آفلاین نقشه های گوگل، یاهو و بینگ

فروش بک لینک