نوت 6 امسال زودتر و با آندروید N عرضه خواهد شد

نوت 6 امسال زودتر و با آندروید N عرضه خواهد شد

گوشی Galaxy Note 5 هنوز هم یکی از بهترین گوشی های هوشمند آندرویدی در بازار است.

نوت 6 امسال زودتر و با آندروید N عرضه خواهد شد

(image)
گوشی Galaxy Note 5 هنوز هم یکی از بهترین گوشی های هوشمند آندرویدی در بازار است.
نوت 6 امسال زودتر و با آندروید N عرضه خواهد شد