Intel Processor Identification Utility 5.60 نمایش مشخصات پردازنده های Intel

Intel Processor Identification Utility 5.60 نمایش مشخصات پردازنده های Intel
Intel Processor Identification Utility این نرم افزار که توسط شرکت Intel ارائه شده است و از سافت 98 دانلود میکنید ابزاری کم حجم برای تعیین مشخصات پردازنده سیستم می باشد. این نرم افزار علاوه بر نمایش مشخصات پردازنده یک تست فرکانس نیز انجام داده تا از صحت عملکرد CPU در سرعت مورد نظر اطمینان حاصل کند.  به کمک این ابزار میتوانید CPU های اصل را از ریمارک تشخیص داده و به فرکانس و قدرت واقعی پردارنده خود پی ببرید، این نرم افزار رایگان بوده و همواره برای پشتیبانی از پردازنده های جدید شرکت Intel به روز می شود .

Intel Processor Identification Utility 5.60 نمایش مشخصات پردازنده های Intel

Intel Processor Identification Utility این نرم افزار که توسط شرکت Intel ارائه شده است و از سافت 98 دانلود میکنید ابزاری کم حجم برای تعیین مشخصات پردازنده سیستم می باشد. این نرم افزار علاوه بر نمایش مشخصات پردازنده یک تست فرکانس نیز انجام داده تا از صحت عملکرد CPU در سرعت مورد نظر اطمینان حاصل کند.  به کمک این ابزار میتوانید CPU های اصل را از ریمارک تشخیص داده و به فرکانس و قدرت واقعی پردارنده خود پی ببرید، این نرم افزار رایگان بوده و همواره برای پشتیبانی از پردازنده های جدید شرکت Intel به روز می شود .
Intel Processor Identification Utility 5.60 نمایش مشخصات پردازنده های Intel