MoboPlayer 2.0 v2.1.18 + Pro 1.3.314 پخش ویدیو در اندروید

MoboPlayer 2.0 v2.1.18 + Pro 1.3.314 پخش ویدیو در اندروید
MoboPlayer یکی از بهترین پلیرهای عرضه شده برای اندروید است . این نرم افزار بدون وقفه ویدئو های شما را پخش خواهد کرد . همچنین نرم افزار تمام فرمت های ویدئویی را پشتیبانی می نماید  و فرمت های رایج زیرنویس مانند SRT, ASS,  SAA را به خوبی پشتیبانی می نماید.

MoboPlayer 2.0 v2.1.18 + Pro 1.3.314 پخش ویدیو در اندروید

MoboPlayer یکی از بهترین پلیرهای عرضه شده برای اندروید است . این نرم افزار بدون وقفه ویدئو های شما را پخش خواهد کرد . همچنین نرم افزار تمام فرمت های ویدئویی را پشتیبانی می نماید  و فرمت های رایج زیرنویس مانند SRT, ASS,  SAA را به خوبی پشتیبانی می نماید.
MoboPlayer 2.0 v2.1.18 + Pro 1.3.314 پخش ویدیو در اندروید

لردگان