کونامی و عرضه بازی خاطره انگیز Contra برای گوشی های هوشمند

کونامی و عرضه بازی خاطره انگیز Contra برای گوشی های هوشمند

Contra یکی از خاطره انگیزترین بازی های ویدیویی در سبک مبارزه تن به تن مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 می باشد.

کونامی و عرضه بازی خاطره انگیز Contra برای گوشی های هوشمند

(image)
Contra یکی از خاطره انگیزترین بازی های ویدیویی در سبک مبارزه تن به تن مربوط به اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 می باشد.
کونامی و عرضه بازی خاطره انگیز Contra برای گوشی های هوشمند

For additional local college papers for sale visit collegepapersforsale.