Bad Piggies HD 2.0.0 بازی اندروید

Bad Piggies HD 2.0.0 بازی اندروید
Bad Piggies نسخه جدید سری بازی محبوب Angry Birds که این بار بر خلاف دفعات قبلی، باید به وسیله‌ی خوک ها به جنگ سایر دشمنان بروید.
بالاخره شرکت Rovio بازی فوق العاده و جدید خودش را منتشر کرد !!!  بازی
Bad Piggies تقریبا ظاهری مثل Angry Birds دارد با این تفاوت که مراحل و
نوع بازی کاملا متفاوت و تغییر کرده ، در واقع در این بازی شما دارای وسیله
هایی برای حرکت دادن خوک ها هستید و باید با فکر درست طوری بچینید که خوک
ها بتوانند حرکت کنند تا موانع را منفجر و  تمامی امتیاز ها را کسب کنید ! 
میشه گفت این نسخه از Rovio شاید از پرندگان عصبانی نیز جذاب تر باشد !

Bad Piggies HD 2.0.0 بازی اندروید

Bad Piggies نسخه جدید سری بازی محبوب Angry Birds که این بار بر خلاف دفعات قبلی، باید به وسیله‌ی خوک ها به جنگ سایر دشمنان بروید.
بالاخره شرکت Rovio بازی فوق العاده و جدید خودش را منتشر کرد !!!  بازی
Bad Piggies تقریبا ظاهری مثل Angry Birds دارد با این تفاوت که مراحل و
نوع بازی کاملا متفاوت و تغییر کرده ، در واقع در این بازی شما دارای وسیله
هایی برای حرکت دادن خوک ها هستید و باید با فکر درست طوری بچینید که خوک
ها بتوانند حرکت کنند تا موانع را منفجر و  تمامی امتیاز ها را کسب کنید ! 
میشه گفت این نسخه از Rovio شاید از پرندگان عصبانی نیز جذاب تر باشد !
Bad Piggies HD 2.0.0 بازی اندروید

فیلم سریال آهنگ