بازی Sea of Thieves فوریه ی 2017 عرضه نخواهد شد

بازی Sea of Thieves فوریه ی 2017 عرضه نخواهد شد

به گزارش و به نقل از یک توییت چند روز قبل از طرف Xbox Australia منتشر شد مبنی بر این که بازی Sea of Thieves در فوریه ی 2017 برای Windows 10 و Xbox One منتشر می شود ولی یک روز بعد از انتشار این خبر حذف شد.

اولین خبر در این مورد، در یک مصاحبه با GameSpot بود که یکی از مسئولان بازی گفت:”هدف بعدی ما بعد از E3 انتشار یک نسخه ی بتا از بازی است تا اینکه طرفداران بتوانند بازی را انجام دهند و یک فیدبک از بازی را به ما بدهند. ما فعلا بیشتر از این هیچ برنامه ای نداریم ولی در آینده جزئیات بیشتری در مورد بازی منتشر می کنیم.

رئیس بخش بازاریابی Xbox آقای “آرون گرین برگ(Aaron Greenberg)” در توییتر نوشت:”از اینکه این همه هیجان برای Sea of Thieves دیدیم خوشحالیم ولی هنوز تاریخ انتشار بازی را تعیین نکرده ایم.

در ابتدا قرار بود بازی Sea of Thieves در سال 2016 عرضه شود ولی بعدا به 2017 تاخیر خورد به اضافه ی اینکه برای Windows 10 نیز تایید شد.

بازی Sea of Thieves فوریه ی 2017 عرضه نخواهد شد

(image)

به گزارش و به نقل از یک توییت چند روز قبل از طرف Xbox Australia منتشر شد مبنی بر این که بازی Sea of Thieves در فوریه ی 2017 برای Windows 10 و Xbox One منتشر می شود ولی یک روز بعد از انتشار این خبر حذف شد.

اولین خبر در این مورد، در یک مصاحبه با GameSpot بود که یکی از مسئولان بازی گفت:”هدف بعدی ما بعد از E3 انتشار یک نسخه ی بتا از بازی است تا اینکه طرفداران بتوانند بازی را انجام دهند و یک فیدبک از بازی را به ما بدهند. ما فعلا بیشتر از این هیچ برنامه ای نداریم ولی در آینده جزئیات بیشتری در مورد بازی منتشر می کنیم.

رئیس بخش بازاریابی Xbox آقای “آرون گرین برگ(Aaron Greenberg)” در توییتر نوشت:”از اینکه این همه هیجان برای Sea of Thieves دیدیم خوشحالیم ولی هنوز تاریخ انتشار بازی را تعیین نکرده ایم.

در ابتدا قرار بود بازی Sea of Thieves در سال 2016 عرضه شود ولی بعدا به 2017 تاخیر خورد به اضافه ی اینکه برای Windows 10 نیز تایید شد.

بازی Sea of Thieves فوریه ی 2017 عرضه نخواهد شد