OpenCloner DVD-Cloner Gold 13.50 Build 1417 کپی دیسکهای بلوری

OpenCloner DVD-Cloner Gold 13.50 Build 1417 کپی دیسکهای بلوری
OpenCloner DVD-Cloner Gold یکی از ابزار ها و نرم افزار های ساخته شده جهت کپی ، رایت و رمزگشایی فیلم ها و ویدئو های با
کیفیت بلوری می باشد . این برنامه قادر به کپی کردن فیلم های بلو روی به
بهترین نحو می باشد و در این نرم افزار سعی شده تا در موقع کپی بهترین
کیفیت فیلم ها و فایل ها ارائه شود . این برنامه همچنین می تواند فیلم ها
را به فرمت BD-R/RE کپی کند به طوری که حتی یک ذره هم کیفیت فیلم
ها کم نمی شود و با همان کیفیت قبلی تغییر فرمت می دهند . DVD-Cloner Gold شامل 2 نرم افزار DVD-Cloner Blu-ray Pro و Open SmartBurner میباشد

OpenCloner DVD-Cloner Gold 13.50 Build 1417 کپی دیسکهای بلوری

OpenCloner DVD-Cloner Gold یکی از ابزار ها و نرم افزار های ساخته شده جهت کپی ، رایت و رمزگشایی فیلم ها و ویدئو های با
کیفیت بلوری می باشد . این برنامه قادر به کپی کردن فیلم های بلو روی به
بهترین نحو می باشد و در این نرم افزار سعی شده تا در موقع کپی بهترین
کیفیت فیلم ها و فایل ها ارائه شود . این برنامه همچنین می تواند فیلم ها
را به فرمت BD-R/RE کپی کند به طوری که حتی یک ذره هم کیفیت فیلم
ها کم نمی شود و با همان کیفیت قبلی تغییر فرمت می دهند . DVD-Cloner Gold شامل 2 نرم افزار DVD-Cloner Blu-ray Pro و Open SmartBurner میباشد
OpenCloner DVD-Cloner Gold 13.50 Build 1417 کپی دیسکهای بلوری

دانلود فیلم با لینک مستقیم