آیفون 7 و آیفون 7 پرو در پنج رنگ راهی بازار خواهند شد

آیفون 7 و آیفون 7 پرو در پنج رنگ راهی بازار خواهند شد
آیفون 7 و آیفون 7 پرو در پنج رنگ راهی بازار خواهند شد

شاخه‌ی هنک‌کنگ Unicom چین تصویری را منتشر کرده که نشان می‌دهد یکی از آیفون‌های ۷ عرضه شده توسط در طیف رنگ جدیدی راهی بازار شده و همچنین از وجود دوربین دوگانه در پشت گوشی بهره خواهد برد. با همراه باشید.

آیفون 7 و آیفون 7 پرو در پنج رنگ راهی بازار خواهند شد

(image)

شاخه‌ی هنک‌کنگ Unicom چین تصویری را منتشر کرده که نشان می‌دهد یکی از آیفون‌های ۷ عرضه شده توسط در طیف رنگ جدیدی راهی بازار شده و همچنین از وجود دوربین دوگانه در پشت گوشی بهره خواهد برد. با همراه باشید.

آیفون 7 و آیفون 7 پرو در پنج رنگ راهی بازار خواهند شد

آلرژی و تغذیه