Start Menu Reviver 3.0.0.18 منو استارت برای ویندوز 10 و 8.1

Start Menu Reviver 3.0.0.18 منو استارت برای ویندوز 10 و 8.1
Start Menu Reviver علاوه بر امکان ایجاد منوی استارت برای ویندوز ، توانایی شبیه سازی این منو با پوسته ی متروی ویندوز را نیز دارد. که در این صورت منوی استارت تقریباً شبیه به سایر ابزارهای ویندوز خواهد شد. این نرم افزار رایگان بوده و محصولی از شرکت ReviverSoft می باشد .

Start Menu Reviver 3.0.0.18 منو استارت برای ویندوز 10 و 8.1

Start Menu Reviver علاوه بر امکان ایجاد منوی استارت برای ویندوز ، توانایی شبیه سازی این منو با پوسته ی متروی ویندوز را نیز دارد. که در این صورت منوی استارت تقریباً شبیه به سایر ابزارهای ویندوز خواهد شد. این نرم افزار رایگان بوده و محصولی از شرکت ReviverSoft می باشد .
Start Menu Reviver 3.0.0.18 منو استارت برای ویندوز 10 و 8.1

سایت خبری زندگی